vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

zeyko (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): zɛj.ˈko
Czech: uzdravovat (léčit) někoho, opravovat něco (tvar zo - způsobit, aby něco bylo v pořádku)
English: heal
fix
zdroj: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

příklady afixů

zeyk·am·o PST minulý čas
zeyk·ìm·o PST nedávná minulost
zeyk·ìy·o FUT blízká budoucnost
zeyk·ay·o FUT budoucí čas
zeyk·ol·o PFV dokonavý vid
zeyk·er·o IPFV nedokonavý vid
zeyk·iv·o SJV konjunktiv
zeyk·ei·o LAUD pozitivní postoj mluvčího
zeyk·äng·o PEJ negativní postoj mluvčího