vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

zamunge (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): za.ˈmu.ŋɛ
Czech: přinést, donést (odv. za’u - přijít a munge - vzít s sebou)
English: bring
zdroj: ASG (2009)

příklady afixů

zam·am·unge PST minulý čas
zam·ìm·unge PST nedávná minulost
zam·ìy·unge FUT blízká budoucnost
zam·ay·unge FUT budoucí čas
zam·ol·unge PFV dokonavý vid
zam·er·unge IPFV nedokonavý vid
zam·iv·unge SJV konjunktiv
zamung·ei·e LAUD pozitivní postoj mluvčího
zamung·äng·e PEJ negativní postoj mluvčího