vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

za'u (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈza.ʔu
Czech: přijít
English: come
zdroj: ASG (2009)

příklady afixů

z·am·a'u PST minulý čas
z·ìm·a'u PST nedávná minulost
z·ìy·a'u FUT blízká budoucnost
z·ay·a'u FUT budoucí čas
z·ol·a'u PFV dokonavý vid
z·er·a'u IPFV nedokonavý vid
z·iv·a'u SJV konjunktiv
za'·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
za'·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze