vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

zoslu (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈzo.slu
Czech: uzdravovat se, opravovat se (odv. zo - být v pořádku, slu - stát se, infixy zosl‹1›‹2›‹3›u)
English: heal
become well
get fixed
zdroj: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

příklady afixů

zosl·am·u PST minulý čas
zosl·ìm·u PST nedávná minulost
zosl·ìy·u FUT blízká budoucnost
zosl·ay·u FUT budoucí čas
zosl·ol·u PFV dokonavý vid
zosl·er·u IPFV nedokonavý vid
zosl·iv·u SJV konjunktiv
zosl·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
zosl·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze