vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

zawng (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): zawŋ
Czech: křičet, ječet, vykřiknout
English: scream
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

z·am·awng PST minulý čas
z·ìm·awng PST nedávná minulost
z·ìy·awng FUT blízká budoucnost
z·ay·awng FUT budoucí čas
z·ol·awng PFV dokonavý vid
z·er·awng IPFV nedokonavý vid
z·iv·awng SJV konjunktiv
z·ei·awng LAUD pozitivní postoj mluvčího
z·äng·awng PEJ negativní postoj mluvčího