vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

zet (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): zɛt
Czech: nakládat, zacházet s kým, čím
vyjádřit postoj ke komu, čemu
Používá se v kombinaci s pxel (nikoliv na)
English: treat (emotionally)
display an attitude towards
zdroj: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

příklady afixů

z·am·et PST minulý čas
z·ìm·et PST nedávná minulost
z·ìy·et FUT blízká budoucnost
z·ay·et FUT budoucí čas
z·ol·et PFV dokonavý vid
z·er·et IPFV nedokonavý vid
z·iv·et SJV konjunktiv
z·ei·et LAUD pozitivní postoj mluvčího
z·äng·et PEJ negativní postoj mluvčího