vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

zir (podst.jméno)

výslovnost (IPA): ziɾ
Czech: struktura povrchu, omak, hmatový vjem
vlastnost vnímaná hmatem - např. drsnost, hladkost
English: feel
texture
zdroj: 27 Nov 2012
naviteri.org

příklady afixů

me·zir DU dvojné číslo
pxe·zir TRI trojné číslo
ay·zir PL množné číslo
fì·zir DEM toto {podst. jméno}
fay·zir DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·zir DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·zir DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

příbuzná slova

tìng zekwä dotknout se, cítit hmatem (dosl. dát prst)
zìm cítit (jen dotykem, hmatem; podobně jako tìng zekwä, ale neúmyslně)
zìmtswo hmat (dosl. schopnost cítit hmatem)
'ampi dotknout se (něčeho)