căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

Cuvinte începând cu Z

  Na'vi Romania
za'ärìp[za.ˈʔæ.ɾɪp]vtr.(2,3)
trage
za'u[ˈza.ʔu]vin.
veni
za'u nì'eng[ˈza.ʔu nɪ.ˈʔɛŋ]idiom.
parts interes în comun
zam[zam]num.
șaizeci și patru
zamunge[za.ˈmu.ŋɛ]vtr.(2,3)
aduce
zapxì[za.ˈpʼɪ]n.
față
front (o parte sau secțiune)
zare'[za.ˈɾɛʔ]n.body
frunte
zasrìn[za.ˈsɾɪn]vtr.(2,2)comm
împrumuta
zawng[zawŋ]vin.
țipa
zawr[zawɾ]n.
strigăt de un animal
zäfi[ˈzæ.fi]adj.
modificate
interferat cu
nu mai este în starea naturală
și: domesticit
zekwä[ˈzɛk.wæ]n.body
deget
zel[zɛl]conj.
atunci (pentru consecința unei propoziții contrafactuală condiționată cu Zun)
zene[ˈzɛ.nɛ]vinm.
trebui
zenke[ˈzɛn.kɛ]vinm.(1,1)
nu trebui
zerok[ˈzɛ.ɾok]vtr.
aminti
zeswa[ˈzɛ.swa]n.flora
iarbă
zeswavi[ˈzɛ.swa.vi]n.flora
fir de iarbă
zet[zɛt]vtr.
trata (emoțional)
zey[zɛj]adj.
specială
distinctă
zeyko[zɛj.ˈko]vtr.(2,2)
vindeca
repara
zeykup[zɛj.ˈkup]vtr.(2,2)
lasă să cadă (în mod intenționat)
lasă să cadă (deliberat)
zir[ziɾ]n.
simți
textură
zize'[zi.ˈzɛʔ]n.fauna
viespe de focul iadului
zìm[zɪm]vtr.
simți
zìma'uyu[zɪ.ˈma.ʔu.ju]n.
începător
novice
zìmtswo[ˈzɪm.͡tswo]n.
simț tactil
zìsìkrr[ˈzɪ.sɪ.krˌ]n.temp
sezon
zìsìt[ˈzɪ.sɪt]n.temp
ani
zìsìtay[zɪ.sɪ.ˈtaj]adv.temp
an viitor
zo[zo]vin.
fie bine
fie intact
zola'u nìprrte'[zo.ˈla.ʔu nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]oth.idiom
binevenit
zong[zoŋ]vtr.
salvați
apăra
zongtseng[ˈzoŋ.͡tsɛŋ]n.
loc sigur
refugiu
zoplo[zop.ˈlo]n.
infracțiunea
insultă
zoslu[ˈzo.slu]vin.(2,2)
va fi vindecat
va fi bine
zun[zun]conj.
dacă (pentru condiționale contrafactuale)
zup[zup]vin.
cădea
zusawkrr[zu.ˈsaw.krˌ]n.temp
viitor