vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

zerok (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈzɛ.ɾokplumps/5dabf82e-b7f2-43bb-b8df-84007d97fe9d.mp3
Czech: pamatovat si, vzpomenout / vzpomínat si
English: remember
zdroj: forum.learnnavi.org (22 April 2010); forum.learnnavi.org (14 Jul 2014)

příklady afixů

z·am·erok PST minulý čas
z·ìm·erok PST nedávná minulost
z·ìy·erok FUT blízká budoucnost
z·ay·erok FUT budoucí čas
z·ol·erok PFV dokonavý vid
z·er·erok IPFV nedokonavý vid
z·iv·erok SJV konjunktiv
zer·ei·ok LAUD pozitivní postoj mluvčího
zer·äng·ok PEJ negativní postoj mluvčího