szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kan (czasownik modalny, przechodni)

wymowa (IPA): kan plumps/eeb96879-7f46-489f-b048-d4bda95721af.mp3
Polski: celować
zamierzać coś zrobić
English: aim
intend to do
źródło: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

przykłady przedrostków

k·am·an PRZESZ przeszły prosty
k·ìm·an PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
k·ìy·an PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
k·ay·an PRZYSZ przyszły
k·ol·an PRZESZ przeszły dokonany
k·er·an TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
k·iv·an MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
k·ei·an POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
k·äng·an PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example