szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kllwo (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): klˌ.ˈwo
Polski: wysiadać
wylądować
podejście do lądowania (w lotnictwie)
English: alight
land (process)
approach for landing (aviation)
źródło: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

kllw·am·o PRZESZ przeszły prosty
kllw·ìm·o PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
kllw·ìy·o PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
kllw·ay·o PRZYSZ przyszły
kllw·ol·o PRZESZ przeszły dokonany
kllw·er·o TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
kllw·iv·o MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
kllw·ei·o POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
kllw·äng·o PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)