szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kekem ke si (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈkɛ.kɛm kɛ si
Polski: nic nie robić
English: do nothing
źródło: Frommer (24. Juli 2011)
naviteri.org

przykłady przedrostków

kekem k·am·e si PRZESZ przeszły prosty
kekem k·ìm·e si PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
kekem k·ìy·e si PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
kekem k·ay·e si PRZYSZ przyszły
kekem k·ol·e si PRZESZ przeszły dokonany
kekem k·er·e si TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
kekem k·iv·e si MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
kekem ke s·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
kekem ke s·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)