szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kangay si (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ka.ˈŋaj si
Polski: potwierdzać
zatwierdzać
utwierdzać
English: confirm
validate
źródło: 18 Nov 2012
forum.learnnavi.org

przykłady przedrostków

kangay s·am·i PRZESZ przeszły prosty
kangay s·ìm·i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
kangay s·ìy·i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
kangay s·ay·i PRZYSZ przyszły
kangay s·ol·i PRZESZ przeszły dokonany
kangay s·er·i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
kangay s·iv·i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
kangay s·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
kangay s·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)