szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kawngsar (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈkawŋ.saɾ
Polski: wyzyskiwać
wykorzystać
English: exploit
źródło: naviteri.org (24 Jul 2011)

przykłady przedrostków

kawngs·am·ar PRZESZ przeszły prosty
kawngs·ìm·ar PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
kawngs·ìy·ar PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
kawngs·ay·ar PRZYSZ przyszły
kawngs·ol·ar PRZESZ przeszły dokonany
kawngs·er·ar TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
kawngs·iv·ar MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
kawngs·ei·ar POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
kawngs·äng·ar PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)