szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

käteng (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈkæ.tɛŋ
Polski: inny
odmienny
English: spend time with
hang out with
źródło: Frommer (29. Sept 2010)
naviteri.org

przykłady przedrostków

k·am·äteng PRZESZ przeszły prosty
k·ìm·äteng PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
k·ìy·äteng PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
k·ay·äteng PRZYSZ przyszły
k·ol·äteng PRZESZ przeszły dokonany
k·er·äteng TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
k·iv·äteng MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
k·ei·äteng POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
k·äng·äteng PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)