szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kanfpìl (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈkan.fpɪl
Polski: koncentrować się
skupić swoją uwagę
English: concentrate
focus one's attention
źródło: Frommer (30.10.2011)
naviteri.org

przykłady przedrostków

k·am·anfpìl PRZESZ przeszły prosty
k·ìm·anfpìl PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
k·ìy·anfpìl PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
k·ay·anfpìl PRZYSZ przyszły
k·ol·anfpìl PRZESZ przeszły dokonany
k·er·anfpìl TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
k·iv·anfpìl MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
kanfp·eiy·ìl POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
kanfp·äng·ìl PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)