szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kllpä (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): klˌ.ˈpæ
Polski: wylądować
lądować
wysadzać
English: land
reach the ground
źródło: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

kllp·am·ä PRZESZ przeszły prosty
kllp·ìm·ä PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
kllp·ìy·ä PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
kllp·ay·ä PRZYSZ przyszły
kllp·ol·ä PRZESZ przeszły dokonany
kllp·er·ä TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
kllp·iv·ä MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
kllp·ei·ä POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
kllp·äng·ä PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)