szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kllkä (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): klˌ.ˈkæ
Polski: spadać
opadać
schodzić
English: go down
descend
źródło: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

kllk·am·ä PRZESZ przeszły prosty
kllk·ìm·ä PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
kllk·ìy·ä PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
kllk·ay·ä PRZYSZ przyszły
kllk·ol·ä PRZESZ przeszły dokonany
kllk·er·ä TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
kllk·iv·ä MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
kllk·ei·ä POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
kllk·äng·ä PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)