szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kìm (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): kɪm
Polski: obracać
English: spin
źródło: ASG; forum.learnnavi.org (12 Jan 2013)

przykłady przedrostków

k·am·ìm PRZESZ przeszły prosty
k·ìm·ìm PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
k·ìy·ìm PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
k·ay·ìm PRZYSZ przyszły
k·ol·ìm PRZESZ przeszły dokonany
k·er·ìm TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
k·iv·ìm MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
k·eiy·ìm POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
k·äng·ìm PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)