szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

kame (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈka.mɛ
Polski: widzieć
przejrzeć coś
zrozumieć
znać (w sensie duchowym)
English: see
see into
understand
know (spiritual sense)
źródło: ASG

przykłady przedrostków

k·am·ame PRZESZ przeszły prosty
k·ìm·ame PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
k·ìy·ame PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
k·ay·ame PRZYSZ przyszły
k·ol·ame PRZESZ przeszły dokonany
k·er·ame TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
k·iv·ame MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
kam·ei·e POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
kam·äng·e PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

powiązane słowa

kìyevame do widzenia
do zobaczenia wkrótce