vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

vin (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): vin
Czech: ptát se na něco, žádat o něco
English: request
ask for
zdroj: Frommer (31. Aug 2011)
naviteri.org

příklady afixů

v·am·in PST minulý čas
v·ìm·in PST nedávná minulost
v·ìy·in FUT blízká budoucnost
v·ay·in FUT budoucí čas
v·ol·in PFV dokonavý vid
v·er·in IPFV nedokonavý vid
v·iv·in SJV konjunktiv
v·eiy·in LAUD pozitivní postoj mluvčího
v·äng·in PEJ negativní postoj mluvčího