vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

vewng (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): vɛwŋ
Czech: starat se o něco, být za něco zodpovědný
English: look after
take care of
be responsible for
zdroj: Frommer (28. Sept 2010)
naviteri.org

příklady afixů

v·am·ewng PST minulý čas
v·ìm·ewng PST nedávná minulost
v·ìy·ewng FUT blízká budoucnost
v·ay·ewng FUT budoucí čas
v·ol·ewng PFV dokonavý vid
v·er·ewng IPFV nedokonavý vid
v·iv·ewng SJV konjunktiv
v·ei·ewng LAUD pozitivní postoj mluvčího
v·äng·ewng PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze