Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

woorden beginnend met V

  Na'vi Dutch
Va'ru[ˈvaʔ.ɾu]n.name
mannen-naam
var[vaɾ]vinm.
in iets volharden
iets constant blijven doen
vawm[vawm]adj.col
donker
vawmpin[ˈvawm.pin]n.col
donkere kleur
vawt[vawt]adj.
massief (niet hol)
vay[vaj]adp.loctemp
omhoog naar
vaykrr[vaj.ˈkrˌ]conj.
totdat
vä'[væʔ]adj.emot
onplezierig voor de zintuigen
luid
väfewll[ˈvæ.fɛ.wlˌ]n.flora
Duizendpoot
lit.: \'slechte-lucht plant\'
Scolopendra virens
väng[væŋ]adj.emot
dorstig
väpam[ˈvæ.pam]n.
herrie (onplezierig geluid)
kabaal
värumut[ˈvæ.ɾu.mut]n.flora
ader peul
Obesus fenestralis
ve'kì[vɛʔ.ˈkɪ]vtr.
haten
ve'o[ˈvɛ.ʔo]n.
orde (vs. wanorde, chaos)
organisatie
vefya[ˈvɛ.fja]n.
systeem
proces
procedure
benadering
velek[ˈvɛ.lɛk]vin.mil
opgeven
overgeven
verslagen zijn
velke[ˈvɛl.kɛ]adj.
chaotisch
rommelig
ongeorganiseerd
venu[ˈvɛ.nu]n.body
voet
venzek[ˈvɛn.zɛk]n.body
teen
venga'[ˈvɛ.ŋaʔ]adj.
georganiseerd
iets onder controle hebben
vewng[vɛwŋ]vtr.
letten op
verantwoordelijk zijn voor
vey[vɛj]n.gastr
dierlijk voedsel
vlees
vezeyko[vɛ.zɛj.ˈko]vtr.(3,3)
op volgorde leggen
organiseren
vezo[vɛ.ˈzo]vin.(2,2)
op orde zijn
georganiseerd zijn
vin[vin]vtr.
verzoek
vragen om
vingkap[ˈviŋ.kap]vtr.
een ingeving krijgen
een licht opgaan
virä[vi.ˈɾæ]vin.
verspreiden
vitra[vit.ˈɾa]n.myth
ziel
Vitrautral[vit.ˈɾa.ut.ɾal]n.floramythrelig
Boom der Zielen
vll[vlˌ]vtr.
aanwijzen
vofu[vo.ˈfu]num.
vijfteen
vohin[vo.ˈhin]num.
zestien
vol[vol]num.
acht
volaw[vo.ˈlaw]num.
negen
volve[ˈvol.vɛ]num.
achtste (telwoord)
vomrr[vo.ˈmrˌ]num.
dertien
vomun[vo.ˈmun]num.
tien
vopey[vo.ˈpɛj]num.
elf
vosìng[vo.ˈsɪŋ]num.
twaalf
vospxì[vo.ˈspʼɪ]n.temp
maand
vospxìam[vo.spʼɪ.ˈam]n.temp
vorige maand
vospxìay[vo.spʼɪ.ˈaj]n.temp
volgende maand
vrrìn[ˈvrˌ.ɪn]vin.
bezig zijn (negatief)
moe/overweldigd zijn door een activiteit
vrrtep[ˈvrˌ.tɛp]n.myth
demon
vul[vul]n.floraenvir
tak (van een boom)
vur[vuɾ]n.
verhaal
vurvi[ˈvuɾ.vi]n.
samenvatting