vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

vingkap (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈviŋ.kap
Czech: přihodit se někomu, zasáhnout (obrazně) někoho, napadnout (přijít na mysl) někomu (komu - 4.pád)
English: occur to one
pop into one's mind
strike one
zdroj: Frommer (04. Sept 2011)
naviteri.org

příklady afixů

v·am·ingkap PST minulý čas
v·ìm·ingkap PST nedávná minulost
v·ìy·ingkap FUT blízká budoucnost
v·ay·ingkap FUT budoucí čas
v·ol·ingkap PFV dokonavý vid
v·er·ingkap IPFV nedokonavý vid
v·iv·ingkap SJV konjunktiv
vingk·ei·ap LAUD pozitivní postoj mluvčího
vingk·äng·ap PEJ negativní postoj mluvčího