vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

vey (podst.jméno)

výslovnost (IPA): vɛj plumps/a0ea7b81-fac1-407e-93b6-7cc86cb1fb86.mp3
Czech: jídlo živočišného původu, maso
English: food (made from animal)
flesh
meat
Skupiny témat: vaření / gastronomie
zdroj: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

me·vey DU dvojné číslo
pxe·vey TRI trojné číslo
ay·vey PL množné číslo
fì·vey DEM toto {podst. jméno}
fay·vey DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·vey DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·vey DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

příbuzná slova

fkxen jídlo rostlinného původu, zelenina
tsyosyu jídlo z mouky (chleba a pod., odv. tsyo - mouka a syuve - jídlo)
syuve jídlo (všeobecně, nikoliv konkrétní "porce", pomnožné podst.jm. - nepřidávat další plurál)