vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

vrrìn (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈvrˌ.ɪn
Czech: být zaneprázdněný (v negativním smyslu, být vytížený ubíjející prací)
English: be busy (negative connotation)
be tired out and overwhelmed by an activity
zdroj: Frommer (29. Sept 2010)
naviteri.org

příklady afixů

v·am·rrìn PST minulý čas
v·ìm·rrìn PST nedávná minulost
v·ìy·rrìn FUT blízká budoucnost
v·ay·rrìn FUT budoucí čas
v·ol·rrìn PFV dokonavý vid
v·er·ìn IPFV nedokonavý vid
v·iv·rrìn SJV konjunktiv
vrr·eiy·ìn LAUD pozitivní postoj mluvčího
vrr·äng·ìn PEJ negativní postoj mluvčího