vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

velek (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈvɛ.lɛk
Czech: vzdát se, kapitulovat, přiznat svoji porážku
English: give up
surrender
concede defeat
Skupiny témat: bitva / válka
zdroj: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

příklady afixů

v·am·elek PST minulý čas
v·ìm·elek PST nedávná minulost
v·ìy·elek FUT blízká budoucnost
v·ay·elek FUT budoucí čas
v·ol·elek PFV dokonavý vid
v·er·elek IPFV nedokonavý vid
v·iv·elek SJV konjunktiv
vel·ei·ek LAUD pozitivní postoj mluvčího
vel·äng·ek PEJ negativní postoj mluvčího