vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

var (modální sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): vaɾ
Czech: zůstávat (v nějakém stavu), pokračovat (v nějaké činnosti)
English: to persist in a state
to continue to perform an action
zdroj: Frommer (01.12. 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

v·am·ar PST minulý čas
v·ìm·ar PST nedávná minulost
v·ìy·ar FUT blízká budoucnost
v·ay·ar FUT budoucí čas
v·ol·ar PFV dokonavý vid
v·er·ar IPFV nedokonavý vid
v·iv·ar SJV konjunktiv
v·ei·ar LAUD pozitivní postoj mluvčího
v·äng·ar PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze