vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

vll (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): vlˌ
Czech: dávat najevo, signalizovat (něco), ukazovat (na něco; pozor - dokonavý vid vol, pozitivní zabarvení v‹ei›yll)
English: indicate
point at
zdroj: Frommer (19 Jun 2012)
naviteri.org

příklady afixů

v·am·ll PST minulý čas
v·ìm·ll PST nedávná minulost
v·ìy·ll FUT blízká budoucnost
v·ay·ll FUT budoucí čas
v·ol· PFV dokonavý vid
v·er·ll IPFV nedokonavý vid
v·iv·ll SJV konjunktiv
v·eiy·ll LAUD pozitivní postoj mluvčího
v·äng·ll PEJ negativní postoj mluvčího