vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

vezeyko (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): vɛ.zɛj.ˈko
Czech: dát do pořádku, dát něčemu řád
též ve smyslu úklidu, infixy vezeyk‹2›‹3›o)
English: put in order
organize
zdroj: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

příklady afixů

vezeyk·am·o PST minulý čas
vezeyk·ìm·o PST nedávná minulost
vezeyk·ìy·o FUT blízká budoucnost
vezeyk·ay·o FUT budoucí čas
vezeyk·ol·o PFV dokonavý vid
vezeyk·er·o IPFV nedokonavý vid
vezeyk·iv·o SJV konjunktiv
vezeyk·ei·o LAUD pozitivní postoj mluvčího
vezeyk·äng·o PEJ negativní postoj mluvčího