vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kxem (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): kʼɛmplumps/94c5b786-c018-474e-bc4c-71d909469df9.mp3
Czech: být ve svislé poloze, stát svisle (opak txay - být ve vodorovné poloze)
English: be vertical
zdroj: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

příklady afixů

kx·am·em PST minulý čas
kx·ìm·em PST nedávná minulost
kx·ìy·em FUT blízká budoucnost
kx·ay·em FUT budoucí čas
kx·ol·em PFV dokonavý vid
kx·er·em IPFV nedokonavý vid
kx·iv·em SJV konjunktiv
kx·ei·em LAUD pozitivní postoj mluvčího
kx·äng·em PEJ negativní postoj mluvčího