vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kxeltek (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈkʼɛl.tɛk
Czech: zvednout něco (ze země), sebrat něco
English: pick up
lift
zdroj: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

kx·am·eltek PST minulý čas
kx·ìm·eltek PST nedávná minulost
kx·ìy·eltek FUT blízká budoucnost
kx·ay·eltek FUT budoucí čas
kx·ol·eltek PFV dokonavý vid
kx·er·eltek IPFV nedokonavý vid
kx·iv·eltek SJV konjunktiv
kxelt·ei·ek LAUD pozitivní postoj mluvčího
kxelt·äng·ek PEJ negativní postoj mluvčího