vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kxìm (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): kʼɪm
Czech: nařídit, přikázat, přidělit (nějaký úkol, povinnost)
English: command
order
assign a task
popis: Pro rozvinutí do vedlejší věty nepoužívejte futa, ale tsonit a (tsonta)
zdroj: naviteri.org (02 Oct 2014)

příklady afixů

kx·am·ìm PST minulý čas
kx·ìm·ìm PST nedávná minulost
kx·ìy·ìm FUT blízká budoucnost
kx·ay·ìm FUT budoucí čas
kx·ol·ìm PFV dokonavý vid
kx·er·ìm IPFV nedokonavý vid
kx·iv·ìm SJV konjunktiv
kx·eiy·ìm LAUD pozitivní postoj mluvčího
kx·äng·ìm PEJ negativní postoj mluvčího