vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kxamtrr (podst.jméno)

výslovnost (IPA): ˈkʼam.trˌ plumps/4c547e48-3990-4318-b3b5-7774af4c1fa7.mp3
Czech: poledne (dosl. střed dne)
English: midday
noon
Skupiny témat: čas / popis času
zdroj: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

me·kamtrr DU dvojné číslo
pxe·kamtrr TRI trojné číslo
ay·kamtrr PL množné číslo
fì·kxamtrr DEM toto {podst. jméno}
fay·kamtrr DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·kxamtrr DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·kamtrr DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)