vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kxukx (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): kʼukʼ
Czech: polykat, polknout
English: swallow
zdroj: Frommer (30.11.2011)
naviteri.org

příklady afixů

kx·am·ukx PST minulý čas
kx·ìm·ukx PST nedávná minulost
kx·ìy·ukx FUT blízká budoucnost
kx·ay·ukx FUT budoucí čas
kx·ol·ukx PFV dokonavý vid
kx·er·ukx IPFV nedokonavý vid
kx·iv·ukx SJV konjunktiv
kx·ei·ukx LAUD pozitivní postoj mluvčího
kx·äng·ukx PEJ negativní postoj mluvčího