vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

kxamtrrmaw (podst.jméno)

výslovnost (IPA): ˈkʼam.trˌ.maw
Czech: časně odpoledne (dosl. po poledni)
English: the time immediately after noon
early afternoon
Skupiny témat: čas / popis času
zdroj: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

me·kamtrrmaw DU dvojné číslo
pxe·kamtrrmaw TRI trojné číslo
ay·kamtrrmaw PL množné číslo
fì·kxamtrrmaw DEM toto {podst. jméno}
fay·kamtrrmaw DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·kxamtrrmaw DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·kamtrrmaw DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)