vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

yawo (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ja.ˈwo
Czech: vzlétnout, odstartovat, vznést se (infixy yaw‹1›‹2›‹3›o)
English: take off
launch
zdroj: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

yaw·am·o PST minulý čas
yaw·ìm·o PST nedávná minulost
yaw·ìy·o FUT blízká budoucnost
yaw·ay·o FUT budoucí čas
yaw·ol·o PFV dokonavý vid
yaw·er·o IPFV nedokonavý vid
yaw·iv·o SJV konjunktiv
yaw·ei·o LAUD pozitivní postoj mluvčího
yaw·äng·o PEJ negativní postoj mluvčího