vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

yäkx (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): jækʼ
Czech: ignorovat něco
úmyslně něčemu nevěnovat pozornost
English: not notice
ignore
snub
zdroj: naviteri.org (31 Mar 2015)

příklady afixů

y·am·äkx PST minulý čas
y·ìm·äkx PST nedávná minulost
y·ìy·äkx FUT blízká budoucnost
y·ay·äkx FUT budoucí čas
y·ol·äkx PFV dokonavý vid
y·er·äkx IPFV nedokonavý vid
y·iv·äkx SJV konjunktiv
y·ei·äkx LAUD pozitivní postoj mluvčího
y·äng·äkx PEJ negativní postoj mluvčího