vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

yem (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): jɛm
Czech: umístit (něco), najít něčemu místo
English: put
place
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

y·am·em PST minulý čas
y·ìm·em PST nedávná minulost
y·ìy·em FUT blízká budoucnost
y·ay·em FUT budoucí čas
y·ol·em PFV dokonavý vid
y·er·em IPFV nedokonavý vid
y·iv·em SJV konjunktiv
y·ei·em LAUD pozitivní postoj mluvčího
y·äng·em PEJ negativní postoj mluvčího