vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

yune (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈju.nɛ
Czech: poslouchat něco/někoho (podobně jako stawm, ale úmyslně)
Ne v přeneseném významu “řídit se pokyny”, pro to použijte lek
English: listen to
zdroj: 27 Nov 2012
naviteri.org

příklady afixů

y·am·une PST minulý čas
y·ìm·une PST nedávná minulost
y·ìy·une FUT blízká budoucnost
y·ay·une FUT budoucí čas
y·ol·une PFV dokonavý vid
y·er·une IPFV nedokonavý vid
y·iv·une SJV konjunktiv
yun·ei·e LAUD pozitivní postoj mluvčího
yun·äng·e PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

stawm slyšet
stawmtswo sluch (dosl. schopnost slyšet)
pam zvuk
tìng mikyun poslouchat (dosl. dát ucho)