vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ye (příd.jméno)

výslovnost (IPA): plumps/65761584-7fd8-4f7a-bd24-cf20861ea584.mp3
Czech: spokojený, ukojený, nasycený (vyjádření pocitu, používá se v kombinaci se slovesem ’efu - cítit se)
English: satisfied
content
satiated
full
Skupiny témat: emoce
zdroj: Frommer (05.04.2011)
naviteri.org