vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

yän (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): jæn
Czech: utáhnout, zavázat, stáhnout (obecně, nikoliv spoutat - to je yìm)
English: fasten
tie down
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

y·am·än PST minulý čas
y·ìm·än PST nedávná minulost
y·ìy·än FUT blízká budoucnost
y·ay·än FUT budoucí čas
y·ol·än PFV dokonavý vid
y·er·än IPFV nedokonavý vid
y·iv·än SJV konjunktiv
y·ei·än LAUD pozitivní postoj mluvčího
y·äng·än PEJ negativní postoj mluvčího