vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

way si (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): waj si
Czech: zpívat (slavnostně, obřadně, na rozdíl od běžného rol - zpívat), pravděpodobně i recitovat (zatím nepotvrzeno)
English: sing (of ancient, ceremonial song)
Skupiny témat: hudba / hud.nástroje
zdroj: Frommer (01. Oktober 2010)
wiki.learnnavi.org

příklady afixů

way s·am·i PST minulý čas
way s·ìm·i PST nedávná minulost
way s·ìy·i FUT blízká budoucnost
way s·ay·i FUT budoucí čas
way s·ol·i PFV dokonavý vid
way s·er·i IPFV nedokonavý vid
way s·iv·i SJV konjunktiv
way s·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
way s·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

rol zpívat, též r‹eyk›ol - rozezpívávat (poetický význam)
tìrol píseň (zpívaná, odv. rol - zpívat)
way píseň, poezie (way a plltxe - báseň, way a rol - píseň)
way a plltxe báseň
way a rol píseň
lawr melodie, nápěv
waytelem akord
tìng lawr zpívat beze slov, vydávat melodii