vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

wou (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈwo.u
Czech: být úžasný, být ohromující (slangové sloveso, převzaté na’vijskou mládeží z angl. "whoa!")
English: be amazing
fascinating (slang)
Skupiny témat: přejaté slovo
zdroj: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

w·am·ou PST minulý čas
w·ìm·ou PST nedávná minulost
w·ìy·ou FUT blízká budoucnost
w·ay·ou FUT budoucí čas
w·ol·ou PFV dokonavý vid
w·er·ou IPFV nedokonavý vid
w·iv·ou SJV konjunktiv
wo·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
wo·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího