vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

wäte (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): wæ.ˈtɛ
Czech: přít se, polemizovat, hádat se o něčem (pozor, infixy wät‹1›‹2›‹3›e)
English: argue
dispute
zdroj: Frommer (31.1. 2011)
naviteri.org

příklady afixů

wät·am·e PST minulý čas
wät·ìm·e PST nedávná minulost
wät·ìy·e FUT blízká budoucnost
wät·ay·e FUT budoucí čas
wät·ol·e PFV dokonavý vid
wät·er·e IPFV nedokonavý vid
wät·iv·e SJV konjunktiv
wät·ei·e LAUD pozitivní postoj mluvčího
wät·äng·e PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

säwäte objekt hádky, předmět sporu, diskutovaná věc nebo činnost (odv. wäte - hádat se)
lewäte protivný, hašteřivý, popudlivý (o osobě, odv. wäte - hádat se)
tìwäte hádka, spor, polemika
nìwäte nepříjemně, protivně, s nechutí (odv. wäte - hádat se)