vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

wìntxu (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): wɪn.ˈtʼu
Czech: ukázat
English: show
zdroj: ASG (2009); forum.learnnavi.org (24 Mar 2010)

příklady afixů

w·am·ìntxu PST minulý čas
w·ìm·ìntxu PST nedávná minulost
w·ìy·ìntxu FUT blízká budoucnost
w·ay·ìntxu FUT budoucí čas
w·ol·ìntxu PFV dokonavý vid
w·er·ìntxu IPFV nedokonavý vid
w·iv·ìntxu SJV konjunktiv
wìntx·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
wìntx·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího