vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

wrrza'u (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): wrˌ.ˈza.ʔu
Czech: vyjít
vynořit se, objevit se (odněkud)
English: come out
emerge
zdroj: naviteri.org (31 Mar 2015)

příklady afixů

wrrz·am·a'u PST minulý čas
wrrz·ìm·a'u PST nedávná minulost
wrrz·ìy·a'u FUT blízká budoucnost
wrrz·ay·a'u FUT budoucí čas
wrrz·ol·a'u PFV dokonavý vid
wrrz·er·a'u IPFV nedokonavý vid
wrrz·iv·a'u SJV konjunktiv
wrrza'·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
wrrza'·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího