vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

wätx (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): wætʼ
Czech: neumět něco, být špatný v nějaké činnosti (opak fnan)
English: be bad at
zdroj: Frommer (29. Sept 2010)
naviteri.org

příklady afixů

w·am·ätx PST minulý čas
w·ìm·ätx PST nedávná minulost
w·ìy·ätx FUT blízká budoucnost
w·ay·ätx FUT budoucí čas
w·ol·ätx PFV dokonavý vid
w·er·ätx IPFV nedokonavý vid
w·iv·ätx SJV konjunktiv
w·ei·ätx LAUD pozitivní postoj mluvčího
w·äng·ätx PEJ negativní postoj mluvčího