vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

waytelem (podst.jméno)

výslovnost (IPA): ˈwaj.tɛ.lɛm
Czech: akord
English: song cord
(mnemonic storytelling aids, strings of colored beads and bits of stone, bone and plant pieces)
Skupiny témat: hudba / hud.nástroje
zdroj: ASG (2009)

příklady afixů

me·waytelem DU dvojné číslo
pxe·waytelem TRI trojné číslo
ay·waytelem PL množné číslo
fì·waytelem DEM toto {podst. jméno}
fay·waytelem DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·waytelem DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·waytelem DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

příbuzná slova

way a plltxe báseň
way a rol píseň
way si zpívat (slavnostně, obřadně, na rozdíl od běžného rol - zpívat), pravděpodobně i recitovat (zatím nepotvrzeno)
lawr melodie, nápěv
tìng lawr zpívat beze slov, vydávat melodii
rol zpívat, též r‹eyk›ol - rozezpívávat (poetický význam)
tìrol píseň (zpívaná, odv. rol - zpívat)
way píseň, poezie (way a plltxe - báseň, way a rol - píseň)