vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

wäsul (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈwæ.sul
Czech: soutěžit, závodit
odv. wä - proti a tul - běžet, infixy wäs‹1›‹2›‹3›ul
English: compete
zdroj: Frommer (18 Oct 2012)
naviteri.org

příklady afixů

wäs·am·ul PST minulý čas
wäs·ìm·ul PST nedávná minulost
wäs·ìy·ul FUT blízká budoucnost
wäs·ay·ul FUT budoucí čas
wäs·ol·ul PFV dokonavý vid
wäs·er·ul IPFV nedokonavý vid
wäs·iv·ul SJV konjunktiv
wäs·ei·ul LAUD pozitivní postoj mluvčího
wäs·äng·ul PEJ negativní postoj mluvčího